Trong bối cảnh dịch bệnh, Dipo Plastic Machinery cung cấp cho bạn các dịch vụ từ A đến Z

  •  2022-02-21

Để đối phó với virus COVID-19 đang hoành hành, Dipo Plastic Machinery cung cấp các dịch vụ từ yêu cầu, thảo luận về thông số kỹ thuật và tùy chỉnh, thiết kế và sản xuất, kiểm tra trực tuyến, quay video hướng dẫn và dịch vụ hậu mãi trực tuyến. Dipo Plastic Machinery cung cấp dịch vụ trọn gói từ A đến Z.

Dịch vụ đã bắt đầu kể từ khi khách hàng gửi yêu cầu đến Dipo Plastic Machinery. Việc thảo luận về thông số kỹ thuật thiết kế máy, tùy chỉnh, cập nhật tiến độ, họp trực tuyến trước khi giao hàng, các vấn đề sau bán máy với khách hàng, khách hàng không phải lo lắng về việc thiếu phụ tùng thay thế và khó liên hệ với người bán. Dipo Plastic Machinery nỗ lực cân nhắc công bằng giữa việc trước khi bán hàng và sau khi bán hàng, nhằm mang đến cho người dùng của chúng tôi sản lượng tối đa để thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Dipo Plastic Machinery đã bắt đầu công việc trực tuyến thực tế để cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh cho khách hàng của chúng tôi. Các vấn đề về dịch vụ và cài đặt sẽ không bị giảm do đại dịch. Hình ảnh là mẩu tin nhỏ của nhóm Dipo làm việc với khách hàng của chúng tôi ở Takamatsu, Nhật Bản, Fukui, Nhật Bản và khách hàng LA của chúng tôi ở Mỹ khi chúng tôi thử nghiệm và giảng dạy trực tuyến.

FFEC-900SP4 + LB kiểm tra trực tuyến
https://youtu.be/dA6JzDSoy0Q

Gửi yêu cầu của bạn ngay bây giờ đến dipomachine@gmail.com

UNDER EPIDEMIC, DIPO PLASTIC MACHINERY GIVES YOU THE SERVICE FROM A TO Z
UNDER EPIDEMIC, DIPO PLASTIC MACHINERY GIVES YOU THE SERVICE FROM A TO Z
UNDER EPIDEMIC, DIPO PLASTIC MACHINERY GIVES YOU THE SERVICE FROM A TO Z
UNDER EPIDEMIC, DIPO PLASTIC MACHINERY GIVES YOU THE SERVICE FROM A TO Z
UNDER EPIDEMIC, DIPO PLASTIC MACHINERY GIVES YOU THE SERVICE FROM A TO Z
UNDER EPIDEMIC, DIPO PLASTIC MACHINERY GIVES YOU THE SERVICE FROM A TO Z
UNDER EPIDEMIC, DIPO PLASTIC MACHINERY GIVES YOU THE SERVICE FROM A TO Z