Dipo Plastic Machinery Co., Ltd. cảm ơn Quý khách hàng đã tiếp tục ủng hộ đặt mua máy thổi, máy làm túi và máy đóng gói tự động

Dipo Plastic Machinery Co., Ltd. cảm ơn Quý khách hàng đã tiếp tục ủng hộ đặt mua máy thổi, máy làm túi và máy đóng gói tự động

  2021-05-21
Đọc nhiều hơn
A customized fully automatic T-shirt bag & packing machine is completed after hard effort.

A customized fully automatic T-shirt bag & packing machine is completed after hard effort.

  2021-03-17
Đọc nhiều hơn
Năm 2020, Dipo Plastic Machinery phải đối mặt với tác động của COVID-19, vật liệu bảo vệ môi trường và ngành công nghiệp túi nhựa

Năm 2020, Dipo Plastic Machinery phải đối mặt với tác động của COVID-19, vật liệu bảo vệ môi trường và ngành công nghiệp túi nhựa

  2021-01-04
Đọc nhiều hơn
Tình hình bây giờ thế nào sau khi có chính sách hạn chế nhựa?

Tình hình bây giờ thế nào sau khi có chính sách hạn chế nhựa?

  2020-08-31
Đọc nhiều hơn
Kể từ khi bùng phát COVID-19, Hoa Kỳ, Trung Nam Mỹ tiếp tục tăng nhu cầu về máy móc nhựa

Kể từ khi bùng phát COVID-19, Hoa Kỳ, Trung Nam Mỹ tiếp tục tăng nhu cầu về máy móc nhựa

  2020-08-23
Đọc nhiều hơn
Quy trình sản xuất túi ni lông tiếp tục được tự động hóa hoàn toàn

Quy trình sản xuất túi ni lông tiếp tục được tự động hóa hoàn toàn

  2020-08-03
Đọc nhiều hơn
Việc sử dụng túi ni lông dùng một lần sau dịch

Việc sử dụng túi ni lông dùng một lần sau dịch

  2020-07-02
Đọc nhiều hơn
Nhà máy sản xuất túi rau quả từ Nga

Nhà máy sản xuất túi rau quả từ Nga

  2020-03-10
Đọc nhiều hơn