Người bạn cũ của chúng tôi đến từ Ả Rập Xê Út.

  •  2019-05-10

Người bạn cũ của chúng tôi từ Ả Rập Saudi.

Đơn hàng đầu tiên của DIPO từ Trung Đông là từ 30 năm trước.
Chúng tôi đã cố gắng duy trì mối quan hệ bền chặt kéo dài hơn 30 năm.

Giúp họ nâng cao chất lượng sản xuất và trình độ quản lý nhà máy để họ luôn cập nhật những thiết kế mới nhất cho máy đóng gói túi T-shirt tự động sử dụng hệ thống servo.

Our old friend from Saudi Arabia.
Our old friend from Saudi Arabia.