Khách hàng Indonesia đặt hàng máy làm túi nhựa DIPO (KDP-328S + 4AP)

  •  2019-05-10

Máy làm túi áo thun 8 làn

# Servo tự động (với máy đóng gói tự động 4 làn)

Nâng cao năng suất tổng thể của túi mua hàng để giảm cường độ lao động.
Quy trình sản xuất tự động từ cuộn màng -dán-cắt-đục lỗ-gấp

# Cải thiện năng suất chất lượng
. Kết nối hệ thống servo đầy đủ

# Tăng nguồn lực để tái chế
. 1 công nhân phụ trách 2-3 máy làm túi

# Nâng cao khái niệm về tài nguyên bảo vệ môi trường
. Dây chuyền sản xuất bao bì
. Giảm 1-3 máy dán đáy
. Giảm nguồn nhiệt dán

# Tái sử dụng không gian
. Giảm thành phẩm đóng bao và vận chuyển đến khu vực đóng gói
. Sản phẩm vận chuyển trực tiếp từ máy đóng gói tự động

Thông tin sản phẩm của chúng tôi: dây chuyền 2 trong 1 gồm : Máy làm túi áo thun 1600 chiếc / phút + máy gấp bao bì tự động

Indonesia - Ordered DIPO PLASTIC BAG MAKING MACHINE (KDP-328S+4AP)
Indonesia - Ordered DIPO PLASTIC BAG MAKING MACHINE (KDP-328S+4AP)