Nhà máy thiết bị Nhựa DIPO nỗ lực hết mình để giao máy cho khách hàng trước Tết Nguyên Đán

  •  2019-05-10

100 nhà máy sản xuất túi nhựa hàng đầu của Thái Lan đã một lần nữa đặt mua máy đóng gói tự động túi nhựa và có kế hoạch triển khai sản xuất túi nhựa hoàn toàn tự động.

Khách hàng của nhà máy sản xuất túi ni lông tại Trung Đông lại đặt mua máy gấp túi rác để tăng sản lượng túi ni lông, đồng thời để tăng thêm chủng loại túi ni lông đáp ứng nhu cầu thị trường ,khách hàng sử dụng thêm máy đóng túi áo thun PP .

Nhà máy thiết bị nhựa DIPO nỗ lực hết mình để tăng sản lượng túi ni lông cho tất cả các nhà máy sản xuất túi ni lông, nâng cao chất lượng túi ni lông và giảm sức mạnh cho trái đất để bảo vệ môi trường.

Dipo Plastic Machinery Factory không tiếc công sức để tăng sản lượng túi nhựa cho tất cả các nhà máy sản xuất túi nhựa, nâng cao chất lượng túi nhựa và giảm thiểu điện năng cho trái đất để bảo vệ môi trường.

Dipo Plastic Machinery Factory spares no effort to ship customers’ machines before Chinese New Year
Dipo Plastic Machinery Factory spares no effort to ship customers’ machines before Chinese New Year
Dipo Plastic Machinery Factory spares no effort to ship customers’ machines before Chinese New Year