Máy Làm Túi Nông Nghiệp Chuyên Dụng

Phân loại tiêu đề:Máy Làm Túi

Khi bạn muốn xử lý màng sinh học hoặc màng phân hủy sinh học, máy làm màng / túi nông sản đa năng với chức năng đục lỗ và cuộn lại của chúng tôi là một lựa chọn tốt.

 Thêm yêu cầu
  • Chia sẻ:
Nguyên liệu

HDPE, LDPE và v.v

Đặc trưng

Khi bạn muốn xử lý màng sinh học hoặc màng phân hủy sinh học, máy làm màng / túi nông sản đa năng với chức năng đục lỗ và cuộn lại của chúng tôi là một lựa chọn tốt.

Máy tạo màng / túi nông sản đa năng có chức năng đục lỗ và cuộn dây.


Model DP-RPN-305
Chiều rộng cắt tối đa 3040 mm
Đường kính thu cuộn 300 mm