Chúng tôi rất vui được gặp gỡ mọi người tại Plast Eurasia İstanbul 2017. Cảm ơn bạn đã đến xem! Ngày thứ 3

Triển Lãm
  •  2017-12-11
  •  Triển Lãm
DIPO Plastic Machine Co., Ltd.Chúng tôi rất vui được gặp gỡ mọi người tại Plast Eurasia İstanbul 2017. Cảm ơn bạn đã đến xem! Ngày thứ 3