Dipo ở Myanmar thăm khách hàng. Chúng tôi mong muốn giúp họ lên kế hoạch cho nhà máy mới!

  •  2019-05-10

Dipo ở Myanmar đã đến thăm khách hàng.

Toàn bộ nhà máy có đầy đủ thiết bị máy móc của Dipo.

Dipo in Myanmar visiting customers.We look forward to helping them plan their new factory!
Dipo in Myanmar visiting customers.We look forward to helping them plan their new factory!
Dipo in Myanmar visiting customers.We look forward to helping them plan their new factory!
Dipo in Myanmar visiting customers.We look forward to helping them plan their new factory!
Dipo in Myanmar visiting customers.We look forward to helping them plan their new factory!
Dipo in Myanmar visiting customers.We look forward to helping them plan their new factory!
Dipo in Myanmar visiting customers.We look forward to helping them plan their new factory!
Dipo in Myanmar visiting customers.We look forward to helping them plan their new factory!
Dipo in Myanmar visiting customers.We look forward to helping them plan their new factory!
Dipo in Myanmar visiting customers.We look forward to helping them plan their new factory!