Khách hàng Thái Lan của chúng tôi đã đặt hàng một chiếc máy làm túi phẳng siêu dài để đáp ứng nhu cầu sản xuất túi trải giường

  •  2019-05-10

Khách hàng Thái Lan của chúng tôi đã đặt hàng một chiếc máy làm túi phẳng siêu dài để đáp ứng nhu cầu sản xuất túi trải giường

Our Thailand customer ordered a Extra Long Flat Bag Making Machine in order to satisfy the demand to produce bed bags.