Trung và Nam Mỹ - Khách hàng nâng cấp nhà máy của họ để trở thành hoàn toàn tự động

  •  2019-05-10

DIPO đã đến thăm các khách hàng ở Trung và Nam Mỹ.
Khách hàng của chúng tôi đã mua máy làm túi tự động và máy đóng gói túi gấp tự động của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu sản xuất túi mua sắm của họ.
Khách hàng đã nâng cấp nhà máy để trở thành hoàn toàn tự động
Máy đóng gói tự động của chúng tôi phù hợp với các cuộn màng HDPE, PP và LDPE.
Máy đóng gói tự động cũng có thể được sử dụng với máy in flexo và máy in ống đồng.

Video: http://www.youtube.com/watch?v=rmxtopE9qmM&feature=youtu.be

Central and South America - Updating their factory to become fully automated
Central and South America - Updating their factory to become fully automated
Central and South America - Updating their factory to become fully automated