Khách hàng Trung Mỹ của chúng tôi đã mua nhiều hơn

  •  2019-05-10

Các khách hàng Trung Mỹ của chúng tôi đã mua thêm máy móc DIPO để mở rộng nhà máy

# Máy làm túi T-shirt bag cắt nóng
# Máy thổi để sản xuất cuộn màng kích thước lớn
# Dao cắt nhiệt cho ba làn
# Cảm biến in do Đức sản xuất (SICK)
# Vải chịu nhiệt Nhật Bản (Nitto)
# Động cơ Servo của Nhật (Yaskawa)

Our Central American customers purchased even more DIPO machinery for their factory expansion.
Our Central American customers purchased even more DIPO machinery for their factory expansion.