Những người bạn từ Colombia

  •  2019-05-10

# Máy dán đáy tự động tốc độ cao
# Thích hợp cho túi cuộn có lõi hoặc không có lõi. Sử dụng hệ thống cuộn dây ma sát bề mặt với thiết bị làm kín quay đặc biệt.
# Máy làm túi nhựa quai vòng bán tự động

Friends from Colombia.
Friends from Colombia.
Friends from Colombia.