Ba nhà máy sản xuất túi nhựa hàng đầu ở Indonesia nâng cao chất lượng túi áo phông và sản xuất túi mua sắm hoàn toàn tự động

  •  2019-05-10

Ba nhà máy sản xuất túi nhựa hàng đầu ở Indonesia nâng cao chất lượng túi áo thun và sản xuất túi mua sắm hoàn toàn tự động.
- Dẫn đầu về máy móc sản xuất túi áo thun hoàn toàn tự động đầu tiên
- Toàn bộ nhà máy đã nâng cấp công suất sản xuất túi ni lông và trở thành nhà máy sản xuất tiên phong
- Kỹ sư chuyên nghiệp của nhà máy DIPO có mặt để hướng dẫn đào tạo sử dụng máy làm túi áo thun tự động
- Tiết kiệm thất thoát túi nguyên liệu polyethylene
- DIPO Plastic Machinery Co., Ltd. cam kết hoàn toàn tự động hóa cho khách hàng.

Top three plastic bag production plants in Indonesia improve the quality of T-shirt bag and fully automated production of shopping bags.
Top three plastic bag production plants in Indonesia improve the quality of T-shirt bag and fully automated production of shopping bags.
Top three plastic bag production plants in Indonesia improve the quality of T-shirt bag and fully automated production of shopping bags.