Nhà sản xuất túi nhựa chuyên nghiệp từ Trung Đông

  •  2019-05-10

Nhà sản xuất túi nhựa chuyên nghiệp từ Trung Đông Các mặt hàng sản xuất:
Túi áo thun, túi phẳng, túi đựng rác, túi đựng rau quả, túi đựng găng tay
- Các dự án quảng bá toàn diện của nhà máy sản xuất túi ni lông: túi mua sắm của cửa hàng bách hóa, Túi tay cầm Die Cut, túi xách vá, túi xách quai, túi dây rút.
- Tăng năng lực sản xuất túi ni lông và tăng các dự án túi ni lông để xuất khẩu túi ni lông sang Châu Âu và Hoa Kỳ.
- Cảm ơn Nhà máy Túi nhựa Trung Đông đã mua sắm toàn diện năng lực sản xuất túi ni lông và dự án sản xuất túi ni lông của Nhà máy Máy móc Nhựa DIPO.

From the Middle East professional plastic bag production plant
From the Middle East professional plastic bag production plant