Ngành công nghiệp nhựa của Mỹ và Colombia, hiểu biết sâu sắc về sự tự động hóa hoàn toàn của ngành công nghiệp nhựa

  •  2019-07-18

Trung - Nam Mỹ và Hoa Kỳ có lợi thế thương mại lớn nhất đối với các sản phẩm nhựa. Trước sự mất cân bằng cung- cầu trong thương mại Trung-Mỹ, Hoa Kỳ đã tăng cường mua hàng ở Trung và Nam Mỹ. Trong việc nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng túi ni lông, chúng tôi cũng chú trọng hơn đến việc sử dụng cung cầu nhân lực, sau đó chúng tôi đã đến Nhà máy Thiết bị Nhựa DiPo Đài Loan để tìm hiểu hoạt động của máy đóng gói tự động túi ni lông.

Hiện tại, tốc độ đóng gói của máy đóng gói tự động túi ni lông Dipo là 4-6 chu kỳ / phút. Dây chuyền đóng gói bao gồm: bao bì tự động gấp một làn, bao bì tự động gấp hai làn, bao bì tự động gấp ba làn, bao bì tự động gấp bốn làn và bao bì tự động gấp sáu làn. Nguyên liệu của màng bao bì chủ yếu là PP, bổ sung thêm LDPE & HDPE, màng bao bì được trang bị thiết bị mắt thần in để sản xuất sản phẩm in. Đáp ứng nhu cầu về túi ni lông phẳng, “Máy đóng gói tự động túi ni lông phẳng” cũng chính thức được đưa vào sản xuất tại xưởng sản xuất túi ni lông phẳng của khách hàng.

American and Colombian plastics industry, in-depth understanding of the full automation of the plastics industry.
American and Colombian plastics industry, in-depth understanding of the full automation of the plastics industry.
American and Colombian plastics industry, in-depth understanding of the full automation of the plastics industry.
American and Colombian plastics industry, in-depth understanding of the full automation of the plastics industry.