Máy Làm Túi Phẳng Siêu Dài

Phân loại tiêu đề:Máy Làm Túi

Máy này được thiết kế đặc biệt để xử lý các túi phẳng siêu dài. Do tính chuyên nghiệp của nó, sản xuất ổn định và tối ưu hóa, do đó giảm lãng phí. Với hệ thống dao cắt bay được thiết kế mới, lưỡi cắt có thể được thay thế dễ dàng và nhanh chóng. Hệ thống dán kép đảm bảo rằng túi được dán hoàn hảo một lần nữa, giảm màng thải.

 Thêm yêu cầu
  • Chia sẻ:
Ứng dụng

Túi phẳng siêu dài và v.v

Nguyên liệu

HDPE, LDPE và v.v

Đặc trưng

Máy này được thiết kế đặc biệt để xử lý các túi phẳng siêu dài. Do tính chuyên nghiệp của nó, sản xuất ổn định và tối ưu hóa, do đó giảm lãng phí. Với hệ thống dao cắt bay được thiết kế mới, lưỡi cắt có thể được thay thế dễ dàng và nhanh chóng. Hệ thống dán kép đảm bảo rằng túi được dán hoàn hảo một lần nữa, giảm màng thải.

Thích hợp cho túi siêu dài (sử dụng hệ thống cắt dao bay)


Model FFL-601S FFL-801S
Tốc độ
(Chu kỳ / phút)
Max. 80 Max. 80
Chiều rộng
(mm)
Max. 1500 Max. 1900
Chiều dài
(mm)
Max. 3000 Max. 4000
Độ dày túi
(mm)
0.035-0.1 0.035-0.1
Máy nén khí
(Không bao gồm)
6HP 6HP