Máy Làm Túi Có Quai Xách

Phân loại tiêu đề:Máy Làm Túi

Nếu túi của bạn cần quai xách thì đây là chiếc máy dành cho bạn. Sản xuất nhiều loại túi có tay cầm khác nhau như túi có quai xách, túi có tay cầm cắt bế, túi có dây rút và túi có tay cầm. Nó cũng được trang bị một hệ thống hoàn toàn tự động để xử lý tay cầm mềm linh hoạt và cấp màng vá, dao hàn hai mặt sử dụng dao chất lượng tốt nhất của Ý để hàn nhiệt mà không làm biến dạng thành phẩm. Hệ thống đục lỗ bằng nhiệt có nghĩa là chất thải dễ dàng loại bỏ.

 Thêm yêu cầu
  • Chia sẻ:
Ứng dụng

Túi có tay cầm, túi có quai xách, túi có tay cầm cắt bế, túi có dây kéo, túi có tay cầm và v.v

Nguyên liệu

HDPE, LDPE và hơn thế nữa

Đặc trưng

Nếu túi của bạn cần quai xách thì đây là chiếc máy dành cho bạn. Sản xuất nhiều loại túi có tay cầm khác nhau như túi có quai xách, túi có tay cầm cắt bế, túi có dây rút và túi có tay cầm. Nó cũng được trang bị một hệ thống hoàn toàn tự động để xử lý tay cầm mềm linh hoạt và cấp màng vá, dao hàn hai mặt sử dụng dao chất lượng tốt nhất của Ý để hàn nhiệt mà không làm biến dạng thành phẩm. Hệ thống đục lỗ bằng nhiệt có nghĩa là chất thải dễ dàng loại bỏ.

Thiết Bị Tùy Chọn: Bộ gấp màng một tấm (đơn), thiết bị nạp thủy lực, dao hàn đáy, dao hàn kép.

Sản xuất nhiều loại túi có tay cầm khác nhau, chẳng hạn như túi có quai xách, túi có tay cầm cắt bế, túi có dây rút và túi có tay cầm vá.


Model SPH-321S
Tốc độ
(chu kỳ / phút)
30-80
Chiều rộng
(mm)
250-600
Chiều dài
(mm)
250-600
Góc đáy dưới
(mm)
lên đến 75
Góc đáy trên
(mm)
70-75
Độ dày túi
(mm)
0.045-0.09