Máy làm túi găng tay tự động

Hiệu Suất Của Chúng Tôi
  •  2017-08-10
  •  Hiệu Suất Của Chúng Tôi
DIPO Plastic Machine Co., Ltd.Máy làm túi găng tay tự động
Máy làm găng tay HDPE có thể tự động loại bỏ chất thải.