Triển lãm nhựa quốc tế Thái Lan 2014

Triển Lãm
  •  2014-06-19
  •  Triển Lãm
DIPO Plastic Machine Co., Ltd.Triển lãm nhựa quốc tế Thái Lan 2014
Triển lãm nhựa quốc tế Thái Lan 2014 | Triển lãm nhựa quốc tế Thái Lan 2014 nhằm củng cố ngành công nghiệp nhựa với những cải tiến mới
Ngày tháng: 19-22 June 2014
Địa điểm: BITEC, Bangkok, Thailand