Hội chợ công nghiệp máy móc quốc tế Myanmar 2014

Triển Lãm
  •  2014-11-27
  •  Triển Lãm
DIPO Plastic Machine Co., Ltd.Hội chợ công nghiệp máy móc quốc tế Myanmar 2014
Hội chợ công nghiệp máy móc quốc tế Myanmar 2014 | Triển lãm quốc tế về nhựa 、 Cao su 、 Bao bì 、 In ấn và Công nghệ thực phẩm lần thứ 3 tại Myanmar
Ngày tháng: 27–30 November  2014
Địa điểm: Myanmar Convention Center